National Lottery Funding

National Lottery Funding

150 150 martin webb

Your Space are able to continue supporting the community during the Coronavirus crisis thanks to National Lottery funding 

Your Space in Wrexham, North Wales are helping their community during this challenging time thanks to National Lottery players. 

Your Space has received £46,777 from The National Lottery Community Fund.  This will mean we can continue to provide our activities through social media, increase the level of outreach support, provide wellbeing/ activity packs for our families and offer one to one counselling to parents and young people. 

The Charity already have a grant from The National Lottery Community Fund to provide a sit in and respite service , families days out, outreach support and training opportunities  This additional money will mean we can meet the costs of our community response to the situation.

Your Space head of services Rachel Hancocks said “We are extremely grateful for this lifeline which will enable us as a team to carry on and expand our capacity and capability to help families at this time “

Over the next six months, The National Lottery Community Fund are prioritising grant application for community activity related to COVID-19. To find out more visit www.tnlcommunityfund.org.uk/wales

Fersiwn Gymraeg

Mae Dy Le Di yn parhau i gefnogi eu cymuned yn ystod argyfwng Coronafeirws, diolch i arian y Loteri Genedlaethol

Mae Dy Le Di yn Wrecsam, Gogledd Cymru, yn helpu eu cymuned yn ystod yr amser heriol hwn diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Mae Dy Le Di wedi derbyn £46,777 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae hyn yn golygu y byddant yn gallu parhau i gynnal gweithgareddau tros gyfyngau cymdeithasol, cynyddu’r lefel o wasanaeth allgymorth i deuluoedd, cynnig pecynnau lles / gweithgareddau i deuluoedd a chynnig cwnsela un am un i rieni a phobl ifanc.   

Mae gan Dy Le Di grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol eisoes i gynnal gwasanaeth gwarchod gartref, gwasanaeth seibiant, dyddiau allan i deuluoedd, gwasanaeth allgymorth i deuluoedd, clwb ieuenctid arddegau a chyfleoedd hyfforddiant.  Bydd yr arian ychwanegol hwn yn talu costau sy’n gysylltiedig â’u hymateb cymunedol i argyfwng Coronafeirws.

Dywedodd Rachel Hancocks, pennaeth gwasanaethau Dy Le Di, “Rydym yn hynod o ddiolchgar am y gefnogaeth ychwanegol yma fydd yn ein galluogi ni fel tîm i ddal ati i gynyddu yr hyn rydym yn ei gynnig a’n gallu i helpu teuluoedd ar yr amser hwn.”

Dros y chwe mis nesaf, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn blaenoriaethu cais am grant ar gyfer gweithgaredd cymunedol sy’n gysylltiedig â COVID-19. I ddarganfod mwy ewch i www.cronfagymunedolylg.org.uk/cymru